Bezpečnost pro děti

Bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě a je důležité je chránit před potenciálním nebezpečním. Podívejte se, co je potřeba dodržovat a jaké normy splňujeme, aby bylo Vaše dítě v bezpečí a neublížilo si.

 

Rolety nesmí být pro děti nebezpečné

Dodržujeme normu ČSN EN 13120, která upravuje zajištění bezpečnosti dětí před uškrcením v nebezpečných smyčkách, které se mohou tvořit u ovládání vnitřních žaluzií a rolet pomocí řetízků. Tam, kde mají přístup děti ve věku od 0 do 42 měsíců, je potřeba tuto normu dodržet.

Největší prevencí bezpečnosti dosáhneme tehdy, kdy není řetízek držen v dosahu dětí nebo je ovládací řetízek držen vybaven systémem pro přetržení.

Pro nás je samozřejmostí splňovat požadavky na normu ČSN EN 13120 pro zajištění bezpečnosti dětí. Děti jsou pro nás na první místě.

 

Prvky na roletách pro splnění bezpečnosti dětí

Děláme maximum pro splnění bezpečnosti dětí, na našich roletách je proto použitá vždy jedna z variant bezpečnostních zařízení.

 

1 Bezpečnostní kladka pro napnutí řetízku

Bezpečnostní kladka pro napnutí řetízku

Systém zabraňuje volnému pohybu řetízku a vytvoření smyčky. Vzdálenost mezi oběma prameny řetízku nesmí být delší než 5 cm.

Pokud není specifikována instalační výška a výška rolety je rovna a nebo menší 2,5 m, musí být délka vytahovací šňůry a nebo řetízku rovna a nebo nižší 1 m.

Pokud není specifikována instalační výška a výška rolety je vyšší než 2,5 m, musí být délka řetízku rovna a nebo nižší výšce clony po odečtení 1,5 m.

Pokud je instalační výška specifikována, bude vzálenost od podlahy ke spodní části ovládacího řetízku 1,5 m.

Díky použití kladky k napnutí ovládacího řetízku není možné vytvořit smyčku.

Kladku je potřeba připevnit k řetízku a řetízek z ní není možné vyjmout.

Toto bezpečnostní zařízení musí být namontováno v maximální možné vzdálenost od ovládacího mechanismu.

2 Systém pro přetržení

Systém pro přetržení

Jak systém pro přetržení funguje?

Systém musí být přetržen při zatížení 6 kg nejpozději do 5 sekund působení.

Přetržení zajištuje spojka na řetízku.

Působením váhy se řetízek rozpojí.

 

Výrobce i montážní firmy mají povinnost dodat bezpečnostní prvky a upozornit na jejich montáž. Montážní firmy jsou navíc povinny Vám bezpečnostní prvky nainstalovat.

Vždy dbejte na to, aby bezpečnostní zařízení (napínací průhledná kladka) bylo nainstalováno. Pokud dojde k jeho utržení z okenního rámu, přestaňte roletu používat a sejměte ji z okna. Náhradní díl Vám obratem zašleme nový a Vy tak můžete po opětovné instalaci všech bezpečnostních zařízení roletu opět bezpečně používat.

Při instalaci rolety na zeď s použitím těžítka zkontrolujte, že je řetízek vybaven roztrhávací pojistkou (tzn. při zatížení se řetízek v jednom místě rozpojí). Pokud není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

 

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek;

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte;

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry;

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a používejte v souladu s pokyny.

Bezpečnost pro děti - UPOZORNĚNÍ
Bezpečnost pro děti - UPOZORNĚNÍ